Om Hemmavinsten

Kärlek till smestaden och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna. Det är Hemmavinsten.


FAKTA OM LOTTERIET
Hemmavinsten i Eskilstuna kommun är ett lotteri för medlemmar i Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation. EIS äger lotteritillstånd och ansvarar för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning med extern kontrollant från Eskilstuna kommun. EIS ansvarar för driften av lotteriet. Tillstånd utfärdat av Eskilstuna Kommun.