Om Hemmavinsten

Kärlek till vätterbygden och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna. Det är Hemmavinsten.


FAKTA OM LOTTERIET
Hemmavinsten i Jönköpings kommun är ett lotteri för medlemmar i Jönköpings Idrottsallians. Jönköpings Idrottsallians äger lotteritillstånd och ansvarar för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning med extern kontrollant från Fritid Jönköping. Alliansen ansvarar för driften av lotteriet. Spellicens innehas från Lotteriinspektionen.