Om Hemmavinsten

Kärlek till vätterbygden och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för idrottsföreningarna. Det är Hemmavinsten.


FAKTA OM LOTTERIET
Hemmavinsten i Jönköpings kommun är ett lotteri för medlemsföreningar i Jönköpings Idrottsallians. Jönköpings Idrottsallians äger lotteritillstånd och ansvarar för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning med extern kontrollant från Kultur- och Fritidsförvaltningen Jönköping. Alliansen ansvarar för driften av lotteriet. Spellicens innehas från Spelinspektionen.


FAKTA OM JÖNKÖPINGS IDROTTSALLIANS

Jönköpings Idrottsallians är en ideell förening som bildades 1944. Idrottsalliansen uppgifter är

  • Att företräda medlemsföreningarna och bevaka deras intressen gentemot Jönköpings kommun och andra myndigheter.
  • Att fungera som remissinstans i frågor där yttrande begärs eller bör lämnas
  • Att genom stipendier stödja och stimulera idrotten inom Jönköpings kommun
  • Att i övrigt utgöra en organisation till vilken medlemsföreningarna förtroendefullt kan vända sig för erhållande av råd eller upplysningar

Mer information på jonkopingsidrottsallians.se