Om Hemmavinsten

Kärlek till Umeå och dess föreningsliv, laganda, viljan att lyckas på hemmaplan och skapa bra förutsättningar för föreningslivet. Det är Hemmavinsten.


FAKTA OM LOTTERIET

Hemmavinsten i Umeå Kommun är ett lotteri för medlemmar i Umeå Föreningsråd. Umeå Föreningsråd äger lotteritillstånd och ansvarar för att lotteritillståndet efterlevs. Man samordnar och kontrollerar lottdragning med extern kontrollant från Umeå Kommun. Umeå Föreningsråd ansvarar för driften av lotteriet.